Chính sách đổi trả & hoàn tiền

Đối với đặt phòng cho khách đoàn từ 7 phòng trở lên:
- Nếu hủy phòng trong vòng 3 ngày trước khi đoàn đến – Khách sạn sẽ tính một đêm lưu trú cho tất cả các phòng đã được xác nhận.


Đối với đặt phòng khách lẻ dưới 7 phòng:
- Nếu hủy trong vòng 1 ngày trước khi khách đến – Khách sạn sẽ tính một đêm lưu trú cho tất cả các phòng xác nhận.


Tất cả các đặt phòng hủy phải được khách sạn nhận bằng văn bản qua điện thoại, email, điện thoại hoặc fax.
Noshow: Tính 100% lưu trú cho tất cả các phòng xác nhận.

Lưu ý: Lễ, Tết và mùa cao điểm không hoàn hủy.