EX VILLA DALAT

Phòng đang khuyến mại

Phòng - Deluxe Double

Giá phòng 997,500₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng - Deluxe Triple

Giá phòng 1,140,000₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng - Family Room

Giá phòng 1,407,188₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng - Deluxe City View

Giá phòng 1,531,875₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng - Deluxe Double Balcony

Giá phòng 1,603,125₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng - Deluxe Family

Giá phòng 1,603,125₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng - Premier Family

Giá phòng 1,888,125₫ / Đêm
Xem chi tiết

Phòng Suite Family

Giá phòng 3,135,000₫ / Đêm
Xem chi tiết