Chính sách bảo mật

1. Chúng tôi áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin người dùng. Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân thông qua web, thông tin sẽ được bảo vệ trên cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến.
2. Tất cả thông tin, không chỉ những thông tin riêng tư đã đề cập ở trên, sẽ chỉ được sử dụng trong văn phòng chúng tôi. Chỉ có nhân viên phụ trách mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận diện cá nhân. Ngoài ra, tất cả các nhân viên khác đều được thông báo về quy định bảo mật thông tin của chúng tôi. 
3. Máy chủ lưu trữ thông tin nhận diện cá nhân được bảo quản trong môi trường an ninh và được mã hoá cẩn thận.